Multifunkčné ihrisko Marlene

Multifunkčné ihrisko nájdete cez cestu pri našom hoteli. Môžete si tu zahrať futbal, tenis a ďalšie športy.

Na požiadanie vám tu zapožičajú aj športové pomôcky a ak sa zotmie, je tu nočné osvetlenie.

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO ZÁKLADNÁ CENA ZA HODINU
Využívanie multifunkčného ihriska 5€
Cena zahŕňa používanie prezentačnej techniky.
Pri prenájme spolu s využitím našich ubytovacích kapacít poskytujeme zľavu.